Wierna – tekst

Wierna
*sł. Agata (Król) Boratczuk, muz. Piotr Kubas

Gdy nie wiesz, dokąd świat twój zmierza,
by życiu swemu nadać ton
myślami lecisz tam,
gdzie ona tęskni cicho,
jak ty, chce odkryć nowy ląd.

Ona rozumie twoje myśli,
zna dobrze twoich zmysłów świat
i niespokojna trwa,
melodią want cię woła,
by z tobą być każdego dnia.

Przy kei, gdzieś, wciąż ciebie czeka
ubrana w białe żagle łódź,
pieszczona dłońmi wiatru pragnie
w daleki rejs wypłynąć znów.

Tysiące spraw za sobą zgubisz,
tam falą się zatrzyma czas,
gdy z nią wyruszysz w dal
na jezior złote lustra
wolny i lekki tak jak wiatr.

Przy kei, gdzieś, wciąż ciebie czeka
ubrana w białe żagle łódź,
pieszczona twymi dłońmi pragnie
w daleki rejs wypłynąć znów.