Dyskografia

okladka1mala
ZA HORYZONTEM
Baba na pokładzie
wyd. 2005

okladka2

ZA HORYZONTEM
Toast za morze
wyd. 2008

okladka3mala

ZA HORYZONTEM
Chciałabym być morzem
wyd. 2012

okladkaepkamala

ZA HORYZONTEM
wyd. 2015

okladka4

ZA HORYZONTEM
At world’s end
wyd. 2016